Tuliasemat ja tähystysasemat

Linnoitetun kukkulan edessä kulki piikkilankaeste. Mäenrinteellä sijaitsevat taisteluasemat muodostuivat taisteluhaudoista, konekivääriasemista, kivääriasemista ja tähystyspisteistä. Ensimmäiset asemat rakennettiin muuratuista kivistä, myöhemmin käytettiin betonia. Joitakin asemia rakennettiin myös hirsistä. Tuli- ja tähystysasemat rakennettiin yleensä katetuiksi. Osa asemista on jäänyt avonaisiksi. Työt on selkeästi rakennettu siihen pisteeseen, että katto voidaan rakentaa myöhemmin päälle. Vain pieni osa asemista on suunniteltu ja rakennettu nimenomaan avonaisiksi.

Ajan kuluessa rakennettiin yhä lujempia asemia ja linnoitustöiden loppuvaiheessa sijoitettiin maarintamalle vahvoja sivustatulta ampuvia usean konekiväärin asemia, kaponieerejä.

Ehjiä katettuja asemia on jäljellä enää vähän. Niiden kattojen tukemiseen käytettyjä ratakiskoja räjäytettiin maailmansotien välisenä aikana romurautana irti. Muutama on kuitenkin vielä säilynyt.

Konekivääriasema XXII:3
Kattamatta jääneen konekivääriaseman ampuma-aukko. Maunula, kohde XXII:3. (1998)

Maalinnoituksen alueella olevat asemat voidaan jakaa rakenteensa mukaan seuraaviin päätyyppeihin:

Konekivääriasemat

Tähystys- ja kivääriasemat

Kupukattoiset kivääriasemat

Katetut kivääriasemat useammalle ampujalle

Avoimet matalat asemat

Kaponieerit

Voit tutustua haluamaasi laitteeseen valitsemalla linkin yllä olevasta valikosta tai käydä lista läpi järjestyksessä valitsemalla "seuraava sivu" alla olevasta valikosta.

 

Edellinen sivu - Aloitussivu - Maarintamasivu - Seuraava sivu


© 2000