Katetut kivääriasemat useille ampujille

 

Kahdeksan ampujan kivääriasema XXVIII:19 (1984)Espoon Mäkkylässä on tukikohdassa XXVIII rakennettu muutamia katettuja tuliasemia, jotka on suunniteltu useammalle ampujalle. Pienimmät asemat ovat neljälle ja suurimmat kahdeksalle ampujalle.

Asema oli taisteluhaudan omainen pitkä kaivanto, jonka reunalle oli torjuntasuuntaan rakennettu betonireunaiset ampuma-aukot. Itse asema ja sen katto oli rakennettu hirsistä. Seinät oli hirsikehikon ulkopuolelta vahvistettu betonilla. Puurakenteet ovat nyttemmin hävinneet, mutta hirsien jäljet erottuvat vielä betonissa. Tällaista tuliasemaa on nimitetty linnoituslaitteiden luetteloinnin yhteydessä E-tyypin asemaksi.

Kaikki maarintaman jäljellä olevat E-tyypin asemat sijaitsevat kohteissa XXVIII:18, 19 ja 23.

 


Espoon Ruukinrannan Myllykalliolla kohteessa XXXVI:2 on avoimen taisteluhaudan rintasuojaan rakennettu ampuma-aukkoja. Tällaista rakennetta on kalliolla ainoastaan kahdessa paikassa. Toisessa haudassa on aukkoja yhdeksälle ampujalle. Toinen kahdeksan ampujan hauta tekee mutkan niin, että viimeinen ampujista tulittaa 90° sivulle. Ruukinrannan taisteluhautarakennetta on nimitetty myös F-tyypin kivääriasemaksi. Taisteluhaudan reunoilla olevia ampuma-aukkoja muodostavia rakenteita löytyy muistakin kohteista maalinnoituksen alueella.

Ampuma-aukkoja rintasuojassa XXXVI:2
Ampuma-aukkoja taisteluhaudan rintasuojassa, kohde XXXVI:2. (1984)

 

Edellinen sivu - Aloitussivu - Tuli- ja tähystysasemat sivu - Maarintamasivu - Seuraava sivu


© 2000