Haagan patteri

Kohteen numero: Hag I,  suojahuone löytyy myös numerolla XXIV:16

Näytä kartta

Sijainti: Helsinki, Etelä-Haaga, 500 m Huopalahden asemalta luoteeseen

Kiinteistökartan ruutu: F 5 t 4

Puhelinluettelon karttaruutu: 24 (79 49)

Ympäristö: avokalliolla

Inventoitu: 27.4.1996 ja 11.11.1999 John Lagerstedt ja Markku Saari

Haagan patterin pohjapiirros

Kahden tykin patteri. Tykkiasemat ovat linjalla koillinen - lounas. Eteläisen tykkiaseman (20 x 15 m) rintasuojan muodostaa jyrkkä louhittu kallioseinä sekä eteläsivulla suurista lohkareista kasattu korkea kivivalli. Rintasuojan korkeus on 5 - 6 m.

Pohjoinen tykkiasema on jäänyt keskeneräisemmäksi. Sen eteläinen seinä on 3 metriä korkea kallioseinämä. Muuten tykkiaseman kohdalla on ainoastaan matala kuoppa. Kuopan länsikulmalla on kaksi matalaa maavallia sekä pohjoisessa nurkassa kasa kivenlohkareita. Kuopan keskellä on kivenlohkareita.

Tykkiasemia yhdistää kallioon louhittu 35 x 4 m yhdyshauta, syvyys 3 m, johon on rakennettu betoninen suojahuone (A = 30 m²), jonka kummassakin päässä on umpeenhitsatut rautaovet.

Patterin pohjoisen tykkiaseman taustalla (itäpuolella) on keskeneräinen kalliolouhos mahdollisesti luolaa varten. Louhokseen johtaa 7 m leveä maahan kaivettu kulku-ura koillisesta kallion juurelta. Uran pohjoisreunalla on kasa suuria kivenlohkareita. Uran eteläreunalla on jäljellä lahonneita aidantolppia.

Itäpuolelta löytyy myös matala betoninen perusta, jossa on rautapultteja. Kaikkialla patterin ympärillä on kallioon kiinnitetty kymmeniä rautapultteja, joiden käyttötarkoitus ei ole tiedossa.

Tykkiasemien välissä olevaan yhdyshautaan on rakennettu sillan kaltainen maavalli, josta laskeutuu portaat suojahuoneen eteläiselle sisäänkäynnille. Tämä rakenne sekä suojahuoneen betonointityöt ovat todennäköisesti myöhemmältä ajalta kuin ensimmäinen maailmansota.

Patteri on saattanut olla tarkoitettu 305 mm:n tykeille. Töiden keskeneräisyys viittaa siihen, että patterin rakentamiseen oltaisiin ryhdytty vasta juuri ennen vallankumousta. Eteläisen tykkiaseman lohkareseinustalle on mahdollisesti suunniteltu betonoitua vallia. Pohjoinen tykkiasema on ollut ehkä tarkoitus kaivaa syvemmäksi ja rakentaa siihen myös betoniset seinät. Jos taustalla olevan kallion louhintatyöt liittyvät luolan rakentamiseen, olisi sen edestä täytynyt poistaa maata ja kalliota useita metrejä alaspäin mikä olisi ollut hyvinkin mahdollista.

Minkäänlaista kirjallista dokumenttia patteriin suunnitellusta aseistuksesta ei ole löytynyt. Sitä ei ole mainittu Helsingin teollisuuspiirin vuoden 1941luolakartassa, mutta v.1938 inventointikertomuksessa paikalla mainitaan sijainneen kivilouhos. Kohdetta on käsitelty museoviraston ja rakennusviraston inventoinneissa yleensä luolana, joka on merkitty väestönsuojelukäyttöön.

 

  Aloitussivu - Uusia kohteita-sivu

Järeät tykkipatterit

Munkkiniemi - Patola - Koskela

 


© 2000