Koskelan patteri

Kohteen numero: Kos I

Näytä kartta

Sijainti: Helsinki, Veräjämäki, 500 m Pikkukosken uimarannasta lounaaseen

Kiinteistökartan ruutu: H 5 r, s 4

Puhelinluettelon karttaruutu: 26 (79 54)

Ympäristö: tykkiasemat avokalliolla, luola jyrkässä kalliorinteessä

Inventoitu: 27.4.1996, 17.10.1996 ja 15.11.1999 John Lagerstedt ja Markku Saari

Koskelan patterin pohjapiirros

Kahden tykin keskeneräinen patteri.

Tykkiasemat sijaitsevat kallioon louhituissa pyöreissä kuopissa linjalla itäkaakko - länsiluode. Asemien halkaisija on n. 15 - 17 metriä. Kuopat ovat täyttyneet vedellä, joten niiden syvyydestä ei ole tietoja. Itäisemmän tykkiaseman rintasuojaa on näkyvissä n. 3 m vedenpinnan yläpuolella.

Tykkiasemien väliin on aloitettu louhia yhdyshautaa, jonka pituus on n. 35 m ja leveys n. 4 - 5 m.

Luolasuojan louhintatyöt on aloitettu noin 30 metrin päähän eteläkaakkoon patterin taustalle   Sisäänkäynnin eteen johtava rotko on valmistunut (pituus 17 m, leveys 5 m pohjoispäästä 7 - 8 m, syvyys 6 - 8 m). Rotkolta johtaa etelään 10 m korkea suurista kivilohkareista koostuva penger, joka tekee mutkan lounaaseen ja laskeutuu rinteen juurelle.

Patterin läntisen tykkiaseman nurkalta lähtee n. 30 m pitkä maahan kaivettu ja kallioon louhittu oja sekä etelään suuntautuva maavalli (korkeus 1 m, leveys 3 m) joka päättyy suurista kivenlohkareista kasattuun korkeaan röykkiöön/valliin. Tämän rakenteen itäpuolella on vielä toinen lyhyempi maavalli. Ensiksi mainitun maavallin läheisyydessä on läjä murentunutta betonia sekä ainakin yhden betonitynnyrin jäännökset.

Patterin keskikohdan taustalla on valettu kallion päälle betoninen jalusta, jossa on kahdeksan kiinnityspulttia. Patterin eteen on kasattu suuria kivenlohkareita röykkiöksi ja niiden pohjoispuolella kulkee itä-länsi suunnassa maavalli.

Aseistuksesta ei ole tietoja. Pääampumasuunta on ollut pohjoiskoilliseen. Tykkiasemien koko on pienempi kuin Munkkiniemen patterilla. Aseistukseksi on tietysti voitu suunnitella pienempiäkin tykkejä. Munkkiniemen patterin tykinperustat olisivat näihinkin tykinasemiin mahtuneet. Tykkiasemien sijainti toisiinsa ja luolaan nähden on samanlainen kuin em. patterilla.

 

  Aloitussivu - Uusia kohteita-sivu

Järeät tykkipatterit

Munkkiniemi - Haaga - Patola

 


© 2000