Vuonna 1914 rakennetut maarintaman linnoituslaitteet

Kenttälinnoitusvaiheen yleisin rakenne on maalla tai hiekalla peitetty kivivalli. Vallin sisäpuolen korkeus on alunperin ollut n. 1,5 - 2 metriä. Joissakin paikoissa on vielä näkyvissä ampumakoroketta. Eräissä kohteissa on maaperän salliessa rakennettu maahan kaivettua hautaa.

Valli 1914:35a
Kivivalli on peitetty hiekalla, joka on vähitellen valunut pois muurin päältä. Kuva junaradan varresta Käpylässä, kohde 1914:35a. (1999)

Tyypillinen Helsingin seudun v.1914 rakennettu linnoite on korkean mäen huippua kiertävä yhtenäinen tai useammasta vallista koostuva kehä. Tällaista rakennetta nimitettiin redutiksi. Vallit kohoavat rintamapuolelta katsottaessa yleensä mäen reunaa myötäileviksi  ruohottuneiksi rinteiksi. Vallin suojapuolella on n.10 metrin välein pieniä poikkivalleja, traversseja, jotka ovat sivusuunnassa suojanneet kiväärimiehiä sirpaleilta. Toisinaan on asemien taakse rakennettu sisempi valli suojaamaan kiväärimiesten selustaa. Torjuntasuunnan valleissa on joihinkin kohtiin rakennettu kuoppia mahdollisesti konekivääreitä varten. Konekivääriasemia on jossakin myös vahvistettu kivillä esim. Ruskeasuolla kohteessa 1914:23a.

Maa- ja kivivallit ovat saattaneet olla hirsillä tuettuja, mutta kaikenlaiset puurakenteet ovat tuhoutuneet. Suojahuoneiden rauniot ovat myös maatuneet lähes näkymättömiin. Osa valleista on säilynyt nykypäivään kohtalaisen hyvin, mutta esim. kallion huipulle hiekasta kasatut vallit ovat saattaneet kulua n. 0,3 metriä korkeiksi harjanteiksi.

Kenttälinnoitusten rakentamisesta luovuttiin v.1914 lopulla, kun uutta puolustusrintamaa alettiin valmistella kauemmas kaupungin ympärille.

Asemapiirros: redutti 1914:62
Herttoniemen Rajakallion redutti (kohde 1914:62). Kohteen keskiosaan on myöhemmin rakennettu hyppyrimäki laitteineen sekä kuntopolkuja, jolloin vallit ovat osittain tuhoutuneet.

Hyvin säilynyt redutti on esimerkiksi Herttoniemen urheilukentän vierellä sijaitsevalla Rajakalliolla.  Kohteen numero on 1914:62. Vaikka hyppyrimäki, Speden linkomäki ja kuntopolut ovat jyränneet laitteita alleen on näkyvissä vielä hyväkuntoista vallia ampumakorokkeineen, runsaasti traversseja ja tuliasemien rakenteita sekä sisäänkäynnit redutin koillis- ja eteläpäädyssä. Sisäänkäynnit on rakennettu niin, että reduttiin tulija, joutuu kulkemaan kahden vallin välisestä kapeasta haudasta sisään. Kohteen eteläkärjessä on romahtanut suojahuone ja keskiosassa erikoinen korkeammalle rakennettu yksinäinen tuliasema. Museovirasto raivasi Rajakalliolta kasvillisuutta  v.1993, jolloin poistettiin mm. rakenteille vaaralliset puut sekä rehevät näkyvyyttä haittaavat vesakot.

 

Edellinen sivu - Aloitussivu - Maarintamasivu - Seuraava sivu


© 2000