Retkikohde: 

Tukikohta II, Mellunmäki - Länsimäki

Reitin pituus:   n. 2,5 - 3 km
Maasto:           helppokulkuista
Kulkuyhteys:    metrolla keskustasta Mellunmäen asemalle n. 20 min
Puh.luettelon 
karttaruutu:      33 (81 61) ja 34 (81 62)

Tukikohta II:n kohteet ovat kerrostaloalueiden piirittämiä, mutta alueen pohjoisosasta löytyy jo luonnonrauhaa. Reitillä tutustutaan tukikohdan pohjoisiin kohteisiin II:3, 5, 7-10. Kohteita II:4 ja 6 ei löydy enää maastosta. Tukikohdan eteläosassa on sijainnut tykkipatteri 63 (Uussillantien ja Rekitien risteyksessä), joka on tuhoutunut. Neljä kallioluolaa Naulakallionpuiston etelälaidalla ovat vielä jäljellä, mutta niiden sisäänkäynnit ja rakenteet on uudistettu täysin.

Reitin kohteet II:7 ja 8 ovat erittäin hyvässä kunnossa. Tuliasemien katot on räjäytetty, mutta taistelu- ja yhdyshaudat ovat edustavia. Kohteessa II:7 on säilynyt ehjänä kaksihuoneinen suojahuone, jonka katot on tuettu teräspalkeilla.  Reitin varrella on myös tiettävästi ainoa Helsingin maa- ja merilinnoituksen alueella oleva piikkilankaeste, jonka tolppien jäännökset ovat säilyneet. Lisäksi alueella on jäljellä hyväkuntoisia piikkilankaesteen suojavalleja useita satoja metrejä. Alkuperäisessä asussa olevan yhdystien varrelta löytyy majoitusalueen jäännökset sekä hirsirakenteinen kaivo. Tukikohdan pohjoisosan kohteet II:3 ja 5 ovat jääneet keskeneräisiksi. Niistä saa käsityksen miten rakennustyöt ovat edenneet kallion louhimisen jälkeen betonivaluihin.

Reitin maasto on helppokulkuista. Alueen kasvillisuutta on harvennettu ja nykyään kohteet siivotaan asukastalkoiden voimin. Piikkilankaeste ja majoitusalue sijaitsevat kosteikoissa. Kohteet II:1 ja 2 on jätetty reitin ulkopuolelle, koska ne sijaitsevat jyrkillä kallionhuipuilla joiden kasvusto on raivaamaton ja maasto on siten erittäin vaikeakulkuista. Tukikohdan pohjoisosassa on Westerkullan kartano, jonka maihin tukikohdan linnoitusalueet kuuluivat jo ensimmäisen maailmansodan aikana ja kuuluvat vieläkin. Reitti sijaitsee puistoalueella, mutta kulkee muutamassa kohdassa joidenkin talojen pihapiirien läheisyydessä; muista huomaavaisuus.

Taisteluhauta II:8        Yhdystie ja piikkilankaesteen valli, tukikohta II
Jotkut reitin kohteista sijaitsevat kerrostaloalueen vieressä, mutta pohjoisosassa löytyy vielä sankkaa metsääkin. Taisteluhautaa kohteessa II:8 (1999). Tukikohdan II yhdystie risteää piikkilankaesteen vallin kanssa (1999).

Tästä löydät tulostettavat ohjeet reitille tukikohta II:ssa.

 

 

Retkikohteet -  Aloitussivu


© 2000