Tukikohta XXIII, Pirkkola - Maununneva

Reitin pituus:    koko reitti n. 4,5 km (bussin 62 päätepysäkiltä)
Maasto:           suurimmaksi osaksi helppokulkuista jotkut kohteet vaikeakulkuisia
Kulkuyhteys:    bussi 62 Rautatientorilta päätepysäkille Pirkkolan urheilupuistoon 25 min.
Puh.luettelon 
karttaruutu:      31 (80 50)

Lähtöpaikka on Pirkkolan urheilupuiston uimahallin parkkipaikka. Suositeltu reitti on merkitty punaisilla nuolilla. Karttaan ei ole merkitty kaikkia urheilupuiston alueella kulkevia teitä.

1. Puolustusasema  XXIII:12

Kallioon louhittuja hautoja ja kuoppia. Asema on jäänyt jonkin verran keskeneräiseksi. Betoninen konekivääriasema ja avonaiseksi jäänyt suojahuone sekä rakentamattomia kuoppia suojahuoneita ja tuliasemia varten. Seuraa yhdyshautaa kohteen taustalle. 

2. Luola XXIII:11

Kallioon louhittu luola ja siihen johtava osittain betonilla tuettu rotko. Lukittu.

3. Piikkilankaesteiden suojavalleja

Piikkilankaesteiden naamioinniksi rakennettuja noin metrin korkuisia valleja, joita on puiston alueella yhteensä n. 800 metriä. Piikkilankaeste on sijainnut matalassa kaivannossa vallin takana. Tie kulkee nykyisin useassa kohdassa juuri varsinaisen esteen paikalla. Tutki miten konekivääriasemien ampumasektorit osuvat estevalleihin.

4. Puolustusasema XXIII:9

Suurikokoinen kohde, jossa on runsaasti taisteluhautaa, suojahuoneita ja tuliasemia. Taisteluhaudat on suurimmaksi osaksi tuettu betonilla. Joissakin paikoissa on ilmeisesti ainoastaan haudan alaosa ja ampumakoroke rakennettu betonista ja haudan yläosa on ollut vahvistettu hirsillä. Kohteen eteläosassa on L-kirjaimen muotoinen kallioon louhittu luola, jonka sisäänkäynti pitäisi olla auki. Luolassa on betoniseinät ja -lattia. Aaltopellistä rakennettu sisäkatto on poistettu.

Jatka matkaasi kohteen luoteispuolelta kulkevaa kevyen liikenteen väylää Muurimestarintien alitse.

5. Puolustusasema XXIII:2 ja suojahuone XXIII:3

Hyväkuntoisia taisteluhautoja, suojahuoneita ja tuliasemia. Joissakin konekivääriasemissa on ampumatarvikekomeron puurakenteet vielä jäljellä. Kohteen taustalla sijaitsee suurikokoinen romahtanut suojahuone XXIII:3.

Reitti jatkuu patterille 91, joka sijaitsee osittain vaikeakulkuisessa ryteikössä, voit myös jatkaa matkaasi suoraan seuraavalle patterille 89.

6. Tykkipatteri 91

Neljän tykin patteri. Rakenteet on aikanaan tuettu hirsillä. Nykyään jäljellä on vain pyöreäksi maatuneita muotoja. Jokaisessa tykkiasemassa on ollut kaksi suojahuonetta, jotka ovat romahtaneet. Patterin tykkiasemia yhdistää niiden takana kulkeva yhdyshauta. Lisäksi patterin itäpäässä on ollut erillinen suojahuone. Aseistuksena on ollut neljä 152 mm:n 190 puudan painoista kanuunaa, vuoden 1877 mallia. Tykit ovat seisseet rannikkolaveteilla.

7. Tykkipatteri 89

Neljän tykin patteri, joka on alkujaan ollut hirsivahvisteinen. Patterin keskivaiheille rakennettiin myöhemmin sodan jälkeen dynamiittivarastoiksi kaksi vajaa, jotka on nyttemmin purettu. Vajojen ympärille kasattiin suojaksi maavallit, joten patterin alkuperäisestä ulkoasusta ei ole paljoakaan näkyvissä. Itäisin tykkiasema on alkuperäisessä asussa. Itäpäässä on sijainnut myös yksi tai useampi suojahuone, jotka ovat sortuneet. Aseistuksena on ollut neljä rannikkolaveteilla seissyttä 152 mm:n 190 puudan kanuunaa, vuoden 1877 mallia.

8. Puolustusasema XXIII:1

Tämän aseman rakentamiseen on ryhdytty ilmeisesti vasta sodan loppuvaiheessa. Kohteen maasto on jonkin verran vaikeakulkuista. Kallioon on louhittu hautaa ja kuoppia tuliasemia ja suojahuoneita varten, mutta betonitöitä on ehditty aloittaa vasta vähän. Kohteen kaakkoiskulmaan on valmistunut suurikokoinen betoninen sivustatuliasema eli kaponieeri. Sen suojahuone ja ampumatarvikekomerot ovat vielä näkyvissä, mutta kaksi tuliasemaa on vaurioitunut pahasti, kun katosta on räjäytetty teräspalkit irti. 

9. Ampumatarvikevarasto

Yksinäinen kivestä muurattu suurikokoinen suojahuone, joka on sortunut.

10. Piikkilankaesteet

Lännestä saapuvan piikkilankaesteen rakenne muuttuu risteyksen paikkeilla. Piikkilankaeste on kulkenut puolustusasema XXII:9:n pohjoispuolella ilmeisesti puron pohjalla tai sen eteläreunalla. Huomaatko, että puron pohjoislaita on paljon korkeammalla kuin sen eteläreuna? Piikkilankaesteet ovat jatkuneet itään Lepolantien suuntaisesti noin puolen kilometrin verran, mutta ne ovat jääneet omakotialueen alle.

Puolustusasema XXII:9 sijaitsee suurimmaksi osaksi yksityisalueella. 

11. Puolustusasema XXII:12

Betonisia konekivääriasemia ja taisteluhautaa. Kallion itäpuolella olevat betonijalustat kuuluvat vanhaan hyppyrimäkeen. Kallion kaakkoisseinämään vastapäätä uimalammikkoa on kallioon louhittu luola, jonka betoniseinän yläosa on enää näkyvissä. Pirkkolalaiset käyttivät luolaa pommisuojana toisen maailmansodan aikana. Sen sisäänkäynti täytettiin uimalammikon rakentamisen yhteydessä.


© 2000 Krepost Sveaborg - Helsingin maa- ja merilinnoitus ensimmäisen maailmansodan aikana
www.novision.fi/viapori